FMS som arbetsplats

tyopaikat_550x220.jpg

Finska Missionssällskapet har över 300 anställda runtom i världen, i Asien, Afrika,  Europa, Mellanöstern och Oceanien. De flesta som befinner sig i Finland arbetar i Missionshuset i Helsingfors.

Utlandsarbete blir aktuellt främst då det kommer en personalförfrågan från någon av sällskapets samarbetskyrkor eller -organisationer.

Vi söker professionellt kvalificerade, erfarna personer som delar våra värderingar och kan utföra våra samarbetspartners uppgifter.

De som åker utomlands deltar i sällskapets specialiseringsutbildning för kyrkans internationella arbete. Har du rekryterats behöver du inte skiljt söka till utbildningen.  

Ansökan

Vi annonserar om lediga tjänster på våra egna websidor samt i andra medier. Du kan också skicka en öppen ansökan.

Sök en ledig tjänst elektroniskt via vår rekryteringssida eller skicka ansökan till adressen:

Finska Missionssällskapet
Rekryteringskoordinator Raila Mantere
PB 154
00141 Helsingfors
raila.mantere[at]suomenlaheysseura.fi

Vill du diskutera missionärsrekryteringen med någon på svenska kan du kontakta sända e-post till fms[at]finskamissionssallskapet.fi

 

Bedömning av lämplighet

Den första bedömningen av lämplighet sker på basen av ansökan. Om vi upplever att den sökande uppfyller de nödvändiga kriterierna och har de kunskaper som krävs för att klara av arbetsuppgiften, kallar vi honom/henne på intervju. Om vi efter intervjun tillsammans besluter att fortsätta processen, deltar den sökande ännu i en psykologisk lämplighetsbedömning. Om det gäller ett par, bedöms båda makarnas kunskaper och lämplighet.

För barnfamiljers del undersöks barnens skolgångsbehov och skolornas placering. Vi strävar efter att barnen ska kunna bo hemma även om de går i skola. På basen av detta samt de krav och kriterier som våra samarbetsparter har gjort upp gör vi det slutliga valet av deltagare i specialiseringsutbildningen med utrikesarbete som mål.

Allmänna kriterier

De allmänna kriterierna för utrikesarbete är finländskt medborgarskap och/eller rätt till social trygghet i Finland, medlemskap i en evangelisk-luthersk kyrka, yrkesexamen och arbetserfarenhet, god hälsa, tillräckliga språkkunskaper och motivation att lära sig nya språk, flexibilitet och god anpassningsförmåga.

Om du överväger att söka en tjänst utomlands ber vi dig läsa följande påståenden och fundera på dina egna reaktioner:

 1. Jag är finländsk medborgare och/eller har rätt till social trygghet i Finland. Jag är medlem av den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland eller en av Lutherska Världsförbundets medlemskyrkor eller en kyrka som har undertecknat Borgå deklarationen. Om du tillhör någon annan än ovannämnda kyrkor, bör Finska Missionssällskapet förhandla om saken med evangelisk-lutherska kyrkan i Finland och samarbetsparten i det land där du skulle stationeras.
 2. Jag är öppen för olika sätt att uttrycka kristen tro och respekterar andra kristna trosinriktningar.
 3. Jag respekterar de föreställningar, värderingar och sedvänjor som förekommer i landet och kulturen där jag arbetar.
 4. Jag är bra på att hantera människorelationer och har förmåga att förstå och känna medkänsla.
 5. Jag kan arbeta under det lokala ledarskapet och på det lokala sättet även om det skiljer sig betydligt från det finländska sättet, det kan vara svårt att förstå och ibland också svårt att godta.
 6. Jag har god fysisk och psykisk hälsa.
 7. Jag kan leva på ett sätt som harmonierar med Finska Missionssällskapets och den lokala arbetsgemenskapens åsikter och värderingar.
 8. Beslutet att söka arbete utomlands är familjens gemensamma och vi åker iväg tillsammans. Våra barn är i lämplig ålder. Finska Missionssällskapets erfarenhet är att ju äldre barnen är när de åker ut första gången, desto svårare kan anpassningen bli.
 9. Jag är medveten om att jag kommer att arbeta i en omgivning där mina kunskaper i det lokala språket är obefintliga eller otillräckliga och till en början kan jag inte göra mig förstådd på språket.
 10. Jag har tillräckligt med arbetserfarenhet från mitt eget yrkesområde som jag kan dela med mig av och på vilken det går att bygga vidare i en ny omgivning.
 11. Jag kan leva i mycket varierande, också enkla, förhållanden utan säker tillgång till vatten, el eller Internetkontakt.
 12. Jag kan leva i en situation där jag betraktas som missionär vad än jag gör och vart än jag åker.
 13. Jag kan leva i en säkerhetssituation som skiljer sig från den i Finland.
 14. Min livssituation är i balans och viljan att flytta utomlands beror inte på en önskan att fly.

 

Lediga arbetsplatser 


Se de lediga tjänsterna eller lämna en öppen ansökan>>

 

Du kan också skicka ansökan till adressen:

Finska Missionssällskapet
Rekryteringskoordinator Raila Mantere PB 154
00141 Helsingfors
raila.mantere(at)suomenlahetysseura.fi